ใบงาน : เครื่องสำอางในท้องตลาด

1.เครื่องสำอางทำความสะอาด        2.เครื่องสำอางเพื่อการปกป้องและบำรุง

3.เครื่องสำอางแต่งแต้มสี                4.ฉลากสินค้า

Advertisements

ใบงาน : ภูมิปัญญาไทยกับความงามและสุขภาพ

1. สมุนไพรที่ฉันรู้จัก          2. อาหารไทยกับความงามและสุขภาพ

3. จัดให้ถูก ใช้ให้เป็น        4.สีและกลิ่นหอมจากส่วนต่างๆของพืช

5.การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามและสุขภาพ