ใบงาน : เครื่องสำอางในท้องตลาด

1.เครื่องสำอางทำความสะอาด        2.เครื่องสำอางเพื่อการปกป้องและบำรุง

3.เครื่องสำอางแต่งแต้มสี                4.ฉลากสินค้า

Advertisements